Załaduj kalendarz
2013-05-31

Konferencja "System przeciwdziałania przemocy w Polsce - sukcesy, wyzwania, przyszłość"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego serdecznie zaprasza na konferencję „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 roku o godzinie 9:30 w Auli Kampusu Krakowskiej Akademii, przy ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1.

To już XI konferencja wojewódzka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem tegorocznego spotkania będzie zaprezentowanie sukcesów systemu przeciwdziałania przemocy w Polsce wynikających z realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz wyzwań związanych z uwzględnieniem w tym systemie nowych uwarunkowań prawnych. Przedmiotem naszych rozważań będą zadania związane z projektem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 oraz Konwencją Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także działania stanowiące przyszłość systemu przeciwdziałania przemocy.

Podczas konferencji rozstrzygnięta zostanie IV edycji konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne, prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 czerwca 2013 r. telefonicznie: (12) 422-06-36 wew. 21.

Program konferencji

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
MS

Władysław Kosiniak - Kamysz
Minister Pracy i Polityki SpołecznejMPiPS


 Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marsza__ek
 Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski
wojewoda

Patronat medialny:

 Radio Kraków
radio_krak__w


 Krakowska Telewizja Internetowa

ktvi


 Studenckie Radio Frycz
radio_frycz


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl