Załaduj kalendarz
2007-09-11

Konferencja wojewódzka

ROPS w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji: „Zrozumieć bezdomność - dylematy pracy z osobami bezdomnymi”, która odbędzie się dnia 26 września 2007r. w auli Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie, przy ul. Kopernika 26.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata nauki, pracownicy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, których życie zawodowe wiąże się z problematyką bezdomności. Całe przedsięwzięcie ma za zadanie szeroko informować o problemie i stworzyć klimat sprzyjający podejmowaniu zintegrowanych działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w  Konferencji do dnia 20 września do godziny 15.00, telefonicznie pod numer: (012) 422-06-36 lub pocztą elektroniczną na adres: ibanasiewicz@rops.krakow.pl
                                                          
Harmonogram
 
          10:00 Otwarcie konferencji
                    Wojciech Kozak - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
                    Beata Trybocka-Żabik – z-ca dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
                    w Krakowie
  
10:30-11:00 dr Monika Oliwa - Ciesielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                     Współczesne piętno bezdomności.
 
11:00-11:45 Andrzej Trzeciecki (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
                     Realizacja zadań Rządu RP w zakresie aktywnych form pomocy
                     społecznej.
 
11:45-12:15 Małgorzata Kurdybacz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)
                     Organizacja pomocy osobom bezdomnym w gminie.
 
12:15-12:45 Przerwa (poczęstunek)
 
12:45-13:15 Stanisław Grzegorski (Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
                     im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Wrocław)
                     Zmiany form organizacyjnych pomocy osobom bezdomnym.
 
13:15-13:30 Iwona Kafel (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)
                     Streetwork w pracy z bezdomnymi.
 
13:30-13:45 Prof. Zbigniew Chłap (Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI)
                     Problemy medyczne "Czwartego Świata" w Krakowie.
 
13:45-14:00 Centrum Integracji Społecznej w Kluczach
                      Bezdomność – powrót do społeczeństwa.
 
14:00-14:15 Jarosław Gawin (Małopolskie Centrum Integracji "Pro Domo")
                     Pomoc postpenitencjarna dla osób bezdomnych.
 
14:15 -15:00 Dyskusja
 
           15:00 Zakończenie konferencji
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl