Załaduj kalendarz
2017-01-13

Konferencja Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - Pałacu Krzysztofory odbędzie się, organizowana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, konferencja pt."Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług".

Wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem placówek wsparcia dziennego oraz kierunkom ich dalszego rozwoju. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski z badania dotyczącego diagnozy sytuacji placówek wsparcia dziennego w województwie małopolskim oraz krajowe i zagraniczne praktyki w zakresie organizacji wsparcia dziennego dzieci i młodzieży. Konferencja stanie się także okazją do omówienia kryteriów wsparcia przewidzianego dla tego typu placówek w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

>>> Więcej informacji

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl