Załaduj kalendarz
2014-03-10

Konferencja "Wykluczenie społeczne w Małopolsce - strategie przeciwdziałania" - relacja

7 marca br. w Krakowie odbyła się konferencja „Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej.
Wykluczenie społeczne lub też zagrożenie nim – niezależnie od rzeczywistej skali zjawiska mierzonej wskaźnikami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności – zawsze dotyczy zbyt wielu osób i zbyt wielu rodzin

Bezpośrednią inspiracją do spotkania było badanie pod tym samym tytułem zrealizowane przez Obserwatorium oraz to do czego wykorzystaliśmy zgromadzony materiał - czyli przygotowania Małopolski do nowego okresu programowania unijnego w obszarze spójności społecznej.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak podkreślając, że w dobie niewątpliwego rozwoju Małopolski nie możemy zapominać o mieszkańcach, którzy nie radzą sobie w otaczającej nas rzeczywistości. Natomiast Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, witając uczestników konferencji zaznaczyła: Wykluczenie społeczne lub też zagrożenie nim – niezależnie od rzeczywistej skali zjawiska mierzonej wskaźnikami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności – zawsze dotyczy zbyt wielu osób i zbyt wielu rodzin.

W gronie przedstawicieli małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej rozmawialiśmy o potrzebach, problemach osób:

  • opuszczających zakłady karne,
  • chorujących psychicznie,
  • bezdomnych,
  • młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Przede wszystkim staraliśmy się wskazać na te inicjatywy, które mają priorytetowy charakter i które warto podjąć oraz zrealizować by zmienić rzeczywistość i osiągnąć pożądany efekt, czyli o wymienionych w tytule konferencji - strategiach działania.

Propozycje tych „strategii”, chociaż spisane na potrzeby regionalne, wydają się być spójne z ideą, która legła u podstaw propozycji zmian do ustawy o pomocy społecznej oraz celami programów krajowych – z którymi zapoznała uczestników konferencji Pani Dyrektor Wyrwicka, a także adekwatne w stosunku do polityki wobec marginalizacji społecznej w ogóle. O polityce społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w referacie wprowadzającym mówił Pan Profesor Grewiński.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych dostępnych na stronie internetowej Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.

Drukuj
Konferencja "Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania"
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl