Załaduj kalendarz
2010-04-15

Konkurs „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku gminnym"

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie nowych placówek świetlicowych w ramach V edycji rządowego programu pn.: ,,Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” w  2010 roku.

Informacje na temat harmonogramu konkursu: „Samorząd gminy dzieciom – nowe świetlice i kluby” - konkurs w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” edycja 2010 oraz szczegółowe zasady i wymagane dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1529

Do konkursu mogą przystępować gminy (wiejskie, wiejsko-miejskie, miasta) oraz  organizacje społeczne, które w roku 2010: uruchomią nawą placówkę świetlicową (klub) z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży lub rozszerzą działalność placówki świetlicowej w zakresie realizacji programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w już istniejącej tego typu placówce świetlicowej.

Całkowita kwota środków pieniężnych w ramach Programu, będąca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2010 r. wynosi 800.000 zł.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zarekomenduje 10 najlepszych projektów.
Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości 10.000 zł otrzyma maksymalnie 5 najwyżej ocenionych projektów z każdego województwa.

Wobec konieczności wydania opinii przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zwracamy się
z prośbą  o przesłanie właściwie wypełnionych wniosków do dnia 27.04.2010 (decyduje data na pieczęci wpływu) na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub składanie bezpośrednio w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej:
Ul. Radziwiłłowska 1
31-026 Kraków

Tel kontaktowy: 012 6303 577
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl