Załaduj kalendarz
2017-01-31

Konkurs dotacyjny w 2017 roku

W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 127/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr).


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych na łączną kwotę 590 500 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 22 lutego 2017r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul.Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Polityki Społecznej, nr tel. 12 422-06-36 w. 21.


Do pobrania:
- Uchwała:
- Regulamin
- Wzór oferty
- Wzór umowy
- Wzór sprawozdania
- Uczestnicy zadania publicznego


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl