Załaduj kalendarz
2016-06-29

Konkurs Działaj z nami seniorami

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”.

Konkurs skierowany jest do małopolskich seniorów zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych (m.in. kluby seniora, UTW, Centra Aktywności Seniora, organizacje senioralne) oraz do seniorów ze środowiska lokalnego, którzy chcą podjąć się realizacji akcji wolontariackiej pokazującej przede wszystkim własną aktywność, zaangażowanie i chęć działania.

Do konkursu mogą przystąpić grupy seniorów liczące minimum 10 osób.


Wybrane grupy otrzymają wsparcie merytoryczne poprzez przygotowanie grupy do realizacji planowanej akcji wolontariackiej oraz wsparcie finansowe na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji.


Zgłoszenia w konkursie można składać do 14 lipca 2016 r.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora konkursu.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl