Załaduj kalendarz
2008-04-28

Konkurs fotograficzno - plastyczny dla rodzin zastępczych w Województwie Małopolskim „Moja Rodzina”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzno – plastyczny dla rodzin zastępczych w Województwie Małopolskim pn. „Moja Rodzina”.

Patronat nad konkursem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak. Do uczestnictwa w Konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodziców, opiekunów zastępczych oraz dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych. W konkursie mogą brać także udział dzieci, których rodzice są rodzicami zastępczymi. Celem konkursu jest:

a. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

b. Zwrócenie uwagi na rolę rodziny w prawidłowym rozwoju człowieka.

c. Podkreślenie rangi opieki zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem.

 

Kategorie wiekowe i formy prac konkursowych:

• kategoria RODZICE i DZIECI STARSZE powyżej 14 roku życia – 5 zdjęć rodziny w formacie co najmniej 20x30 ujęte w samodzielnie wykonany w dowolnej technice, oryginalny album, ciekawie opisane

• kategoria DZIECI MŁODSZE dla dzieci do 14 roku życia, praca plastyczna dowolną techniką w formacie minimum A3 na temat „Mój Dom, Moja Rodzina”

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce) na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków,

w terminie do 30 maja 2008r. Na laureatów czekają nagrody i wyróżnienia.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 11) lub telefonicznie: 012/422-06-36 wew.21.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl