Załaduj kalendarz
2012-10-08

KONKURS "Małopolski Pracownik Socjalny roku 2012"

  Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie doceniając Państwa trud i zaangażowanie w pracę już po raz drugi organizuje konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny roku 2012”. Wiodącym celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w zakresie stosowania metodyki pracy socjalnej a także popularyzacja Waszej pracy w regionie. Chcemy promować nowatorskie rozwiązania w pracy socjalnej oraz Państwa odwagę samodzielnego  działania podczas realizacji zadań praktyki socjalnej.

Zgłoszenia należy nadsyłać do ROPS w Krakowie w terminie do 19 października 2012 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków do dnia 19 października 2012 roku. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, dla laureatów czekają cenne nagrody!!!


Załączniki:
Regulamin konkursu
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zaproszenie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl