Załaduj kalendarz
2006-05-17

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej-Jak to działa?"

Konkurs organizowany jest w ramach III Komponentu Programu MPiPS "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Konkurs ma na celu wybór 10 projektów informacyjno-szkoleniowych, które uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony MPiPS, a których celem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla instytucji chcących w przyszłości inicjować tworzenie nowych podmiotów zajmujących się reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W celu uzykania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z p.Andrzejem Trzecieckim
Ministerstwo Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, (022) 661-12-12, fax. (022) 661-02-76
e-mail: andrzej.trzeciecki@mps.gov.pl.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl