Załaduj kalendarz
2014-01-30

Konkurs MPiPS - Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden z czterech obszarów:

Priorytet I. Edukacja osób starszych

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r.

Więcej informacji na temat konkursu i procedury składania ofert znajdą Państwo na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/45

http://asos2014.mpips.gov.pl

Serdecznie zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert, także ofert wspólnych i w ramach partnerstwa.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl