Załaduj kalendarz
2017-02-23

KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE

Ruszył Konkurs dla Innowatorów Społecznych. Od 27 marca można składać wnioski o powierzenie grantu na przetestowanie swojego innowacyjnego rozwiązania w zakresie usług opiekuńczych.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

I TURĘ KONKURSU NA INNOWACJE SPOŁECZNE,

W RAMACH KTÓREJ ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Celem konkursu jest wybór innowacyjnych projektów, które przyczynią się do wzrostu jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Innowacje społeczne muszą być skierowane do osób zależnych- starszych i niepełnosprawnych, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.

Wniosek o przyznanie Grantu mogą złożyć osoby fizyczne, pomioty i partnerstwa.

Wartość wnioskowanego grantu nie może przekroczyć 100 000 zł. 

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie).

Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres nabor.miis@rops.krakow.pl

Szczegółowe informacje i wzór wniosku o powierzenie grantu są można znaleźć w zakładce KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE.

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Piastowska 32, pokój nr 2 (parter)

30-070 Kraków, e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl