Załaduj kalendarz
2006-05-17

Konkurs "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs   „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, będącego elementem  realizowanego Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”
Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej ma na celu:
  • promocję idei Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” wśród samorządów gmin, oraz wskazanie możliwości inicjowania gminnych programów aktywnej polityki społecznej, które łączą pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z ewentualnością tworzenia miejsc pracy lub stażu dla rozwiązywania lokalnych problemów zatrudnieniowych,
  •  wypromowanie dobrych wzorów organizacyjnych oraz współpracy partnerskiej między różnymi instytucjami administracji samorządowej i podmiotami III sektora, działającymi w obszarze szeroko pojętej pomocy i integracji społecznej.
Prace związane z procedurą konkursową prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa
Małopolskiego do Spraw Profilaktyki.
Szczegóły konkursu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl