Załaduj kalendarz
2014-06-11

Konkurs Samorząd Równych Szans - przedłużony termin składania aplikacji do 23 czerwca!

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają nadal do udziału w VI edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenia o tytuł "Samorządu Równych Szans 2014"

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. W tym roku zostaną przyznane ponadto nagrody w kategorii: najlepsze praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz najlepsze praktyki na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Podobnie jak w latach ubiegłych samorządy z województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego zostaną także nagrodzone w regionalnych edycjach konkursu. Organizatorem Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans” jest Marszałek Województwa Małopolskiego, realizatorem zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nagrody zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego spotkania z udziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami, decydentów oraz mediów.

 

Ostateczny termin składania wniosków został przedłużony do dnia 23 czerwca 2014 r.

 

Istotną zmianą jest nowa forma zgłaszania wniosków do konkursu.
W bieżącej edycji wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk:www.bazadobrychpraktyk.org.pl

W tym celu prosimy o:

 

1.   REJESTRACJĘ KONTA W SYSTEMIE

Rejestracji konta może dokonać dowolny pracownik, upoważniony do reprezentacji Państwa samorządu i wprowadzania opisów dobrych praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami (jako przedstawiciel wykonawcy dobrej praktyki).

2.    PRZESŁANIE POTWIERDZENIA REJESTRACJI

W celu aktywacji konta konieczne będzie wydrukowanie potwierdzenia, podpisanie go przez osobę zakładającą konto oraz przez zwierzchnika samorządu i odesłanie do FIRR.

3.    WPROWADZENIE OPISU DOBREJ PRAKTYKI

Aktywne konto umożliwi wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk Państwa samorządu (także archiwalnych oraz tych, których nie zamierzacie Państwo zgłaszać do konkursu). W ten sposób możecie Państwo promować wszystkie swoje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tylko od Państwa zależy, ile dobrych praktyk opublikujecie w Bazie.

4.    ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI DO KONKURSU

Do tegorocznej edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” możliwe będzie zgłoszenie jednego wybranego przez Państwa projektu.

 

Proces rejestracji przedstawiamy krok po kroku w przewodniku.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy uzyskają Państwo również pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl

Baza Dobrych Praktyk to nowe narzędzie, które ciągle udoskonalamy, dlatego będziemy wdzięczni również za wszelkie uwagi dotyczące jej funkcjonalności. Pomogą nam one dostosować serwis do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Regulamin konkursu 2014 

 

Informacja o konkursie oraz jego regulamin znajdują się również na stronie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego: www.firr.org.pl


Wszystkie samorządy – wojewódzkie, powiatowe i gminne zapraszamy do rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk i udziału w VI edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”! 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl