Załaduj kalendarz
2015-03-03

Konkurs „Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert w ramach Programu” Świetlica- Dzieci -Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015.

Informację na temat szczegółowych zasad konkursu i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce:

Pomoc Społeczna → Konkursy → Rok 2015→ Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w programie ”Świetlica- Dzieci- Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Link do strony.

Szczegółowe informacje.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl