Załaduj kalendarz
0000-00-00

KONKURSY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE - JESZCZE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

W ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest ogólnopolski konkurs w ramach którego przyznawane jest dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich m.in. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych czy rozwoju lokalnego. konkurs grantowy, skierowany jest do organizacji z miejscowości liczących około 20 000 mieszkańców i mających siedziby poza obszarem działania Lokalnych Organizacji Grantowych. Spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne niezależna Komisja Grantowa wybierze około 50 projektów. Wnioski można składać do 21 października 2005 (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegóły (wniosek, regulamin konkursu) na www.dzialajlokalnie.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl