Załaduj kalendarz
2018-11-06

Kto otrzyma Małopolską Nagrodę Rynku Pracy 2019?

Ruszyła 3. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 11 stycznia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem Nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.


- Od wielu lat staramy się promować pracodawców, dla których ważnym elementem rozwoju firmy jest rozwój pracowników. Doceniając ich zaangażowanie we wzmacnianie potencjału kadr gospodarki przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – podkreśla Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. I dodaje: – Nagroda służy też zwróceniu uwagi opinii publicznej na osiągnięcia osób, które kreują trendy na małopolskim rynku pracy.


Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Sposób, w jaki funkcjonujemy na rynku pracy, ma istotny wpływ na nasze życie rodzinne. Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jest to nie tylko ważny cel polityki społecznej, ale także priorytet tych przedsiębiorców i instytucji publicznych, które w praktyce urzeczywistniają zasady work – life balance. Firmy takie zasługują na miano przyjaznych rodzinie
– mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już od kilku lat wyróżnia tych pracodawców z Małopolski, którzy dbałość o pracowników stawiają na pierwszym miejscu przy opracowywaniu strategii zarządzania. Konkurs Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie już na stałe wpisał się w mapę wydarzeń Małopolski – zapraszam wszystkie firmy do ubiegania się o ten zaszczytny tytuł, przyznawany obecnie w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.


Na początku 2019 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana osobom realizującym inicjatywy w Małopolsce oraz pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim.


Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:


1)
Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.


2)    Małopolski Pracodawca Roku

W tej kategorii zostaną przyznane dwie Nagrody:

a)    Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

b)    Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane do 11 stycznia 2019 roku przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty i osoby.


Co ważne, w kategorii Osobowość Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone osoby, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami lub otrzymały nominację do Nagrody, natomiast w kategorii Małopolski Pracodawca Roku nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody lub wyróżnienie.


Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.


Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.


Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w Krakowie.Do pobrania:

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.doc

Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy.pdf

Regulamin konkursu Małopolska Nagroda Rynku PracyObraz1

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl