Załaduj kalendarz
2010-08-31

Kurs wprowadzający do Wideotreningu Komunikacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu: terminy spotkań 09  i 10 września 2010r.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  16 godzinnego szkolenia.

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych   „P l u s”  ul. Dobrego Pasterza 21A / 46 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  12 422 06 36 w.21 do dnia 06 września 2010 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Zagadnienia:
Wideotrening komunikacji jest skuteczną metodą pracy z rodzinami, w których z różnych powodów prawidłowa komunikacja została zaburzona, bądź nigdy nie miała możliwości się wytworzyć. Metodę stosuje się w rodzinach wieloproblemowych, w których rodzice na skutek braku pozytywnych wzorców komunikacyjnych lub doświadczania opresji (np. ubóstwa, braku wykształcenia) nie zdołali stworzyć prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi. Wideotrening komunikacji posługuje się przede wszystkim obrazem (bodźcami wizualnymi). Wideotrening komunikacji pomaga rodzicom zauważać sygnały wysyłane przez dziecko i adekwatnie reagować na nie. Umożliwia również określenie realnego stopnia rozwoju dziecka i właściwej jego stymulacji. Kolejną grupą rodzin, której skutecznie można towarzyszyć z użyciem wideotreningu komunikacji są rodziny zastępcze i adopcyjne.

Metody pracy:
dynamiczne zadania i ćwiczenia i zespołowe, odgrywanie ról, warsztaty przy użyciu kamery wideo, analiza materiału filmowego nakręconego podczas zajęć, feedback grupowy i indywidualny, prezentacje multimedialne.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl