Załaduj kalendarz
2006-05-04

Łączymy Pokolenia! - druga edycja konkursu

Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii zapraszają organizacje pozarządowe do zgłaszania projektów na drugą edycję konkursu "Łączymy pokolenia".
W ramach konkursu dofinansowane zostaną innowacyjne, dobrze opracowane i zaplanowane przedsięwzięcia, realizowane w oparciu o współpracę międzypokoleniową osób starszych oraz dzieci i młodzieży.
Zgłaszane na konkurs projekty powinny mieścić się w przynajmniej jednym z priorytetowych obszarów programu:
  • rozwijanie wolontariatu osób starszych na rzecz dzieci i młodzieży,
  • kompleksowe projekty edukacyjno-kulturalne oparte na współpracy międzypokoleniowej.
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).
Informacji nt. konkursu dotacyjnego udziela Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: telefonicznie w godzinach od 10.00 do 17.00 pod numerem (022) 622 01 22 wew. 20 lub 29 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pokolenia@filantropia.org.pl
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Termin składania wniosków upływa 9 czerwca 2006 roku.
Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku o dotację znajdują się na stronach internetowych Akademii Rozwoju Filantropii.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl