Załaduj kalendarz
2013-06-14

Laureaci VI Małopolskiego konkursu „MOJA RODZINA” nagrodzeni!

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie ul. Senacka 3 miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Małopolskiego konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „MOJA RODZINA”
Konkurs „MOJA RODZINA” stanowi element działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w zakresie budowania systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednym z elementów takiego systemu jest zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej w środowisku jak najbardziej zbliżonym do rodziny. Taką możliwość stwarzają właśnie rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W ramach podejmowanych działań promujemy rodzinne formy pieczy zastępczej oraz przygotowujemy kadrę organizatorów pieczy zastępczej do merytorycznej pracy na rzecz rodzin zastępczych, w tym udzielania im profesjonalnego wsparcia.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych „MOJA RODZINA” towarzyszyła obchodom przypadającego na 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie odbyło się przy zaangażowaniu dr Jacka Górskiego – Dyrektora Muzeum Archeologicznego oraz jego pracowników.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczyły: Pani Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie oraz Pani Anita Orzeł-Nowak Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Krakowie.

Nagrody finansowe i rzeczowe laureatom ufundował Samorząd Województwa Małopolskiego. Ponadto na atrakcyjność nagród w tegorocznym konkursie wpłynęło zaangażowanie Fundacji „Dzieci, które kochacie Archon+” z Myślenic, która przekazała książki i audiobooki oraz Dyrektora Teatru Groteska Pana Adolfa Weltschek, który ufundował 3 poczwórne wejściówki na przedstawienia do Teatru Groteska.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii I – prace rodzinne:

I miejsce

Aleksandra Moskal, Joanna Krzeczkowska, Tomasz Matyszkiewicz (Oświęcim) praca pt. „Moja Rodzina”

II miejsce

Weronika Zagórska, Jan Zagórski, Marek Zagórski, Iwona Zagórska, Rafał Zagórski (Miechów)

praca pt. „Stawiam na rodzinę”,

III miejsce

Maria Rychlik, Sylwia Kubik (Lanckorona, pow. wadowicki)

praca pt. „Moja rodzina na wzburzonym morzu świata”

W kategorii II – prace indywidualne:

I miejsce

Sylwia Farat praca pt. „Niezwykła podróż”(Zabierzów, pow. krakowski)

II miejsce

Weronika Zagórska praca pt. „Wspólna pasja” (Miechów)

III miejsce

Sławomir Sterczula praca pt. „Tęsknota za szczęściem rodzinnym” (Rabka Zdrój, pow. nowotarski)

Wyróżnienie w kategorii prace rodzinne:

1. Anna Schmidt, Nikola Ferlacka, Iwona Kaczor za piosenką pt. „Moja Rodzina” (Ciche, pow. nowotarski)

2. Karolina Łukaszczyk, Olga Kalisiewicz, Wiktor Łukaszczyk praca pt. „Zaginął Dom” (Poronin, pow. tatrzański)

3. Teresa Mrożek, Sławek Konieczko, Natalia Mrożek, Sebastian Staszko praca pt. „Radość jest potrzebą siłą i wartością życia” (Rabka Zdrój, pow. nowotarski)    

Wyróżnienie w kategorii prace indywidualne:

Za świadectwo osobistych przeżyć/losu:

1. Justyna Kimbar (Stryszów, pow. wadowicki) praca literacka pt. „Przypadki Justyny -historia mojego życia”.

2. Teresa Mrożek (Rabka Zdrój, pow. nowotarski) praca literacka pt. „Razem łatwiej przez życie iść”.

3. Karolina Łukaszczyk (Poronin, pow. tatrzański) praca plastyczna pt. „Pomaluj mój świat”.

Za portret rodziny:

1. Wiktor Łukaszczyk, (Poronin, pow. tatrzański) praca plastyczna pt. „To my”

2. Olga Kalisiewicz, (Poronin, pow. tatrzański) praca plastyczna pt. „Dzieciaki”

3. Weronika Stefankowicz (Rabka Zdrój, pow. nowotarski) praca plastyczna pt. „My Familiy”

Za przesłanie:

1.Sebastian Staszko, (Rabka Zdrój, pow. nowotarski) praca plastyczna pt. „Siłacz”

2. Paweł Sordyl (Bielany, pow. oświęcimski), praca plastyczna „Moja Rodzina”

3. Natalia Mrożek (Rabka Zdrój, pow. nowotarski) praca plastyczna pt. „Każdy inny, wszyscy równi”

Wyróżnienie specjalne za promocję aktywnej rodziny oraz wartości polskiego krajobrazu: Renata Burdek (Radziszów, pow. krakowski) album pt. „Rodzinne wojaże”

Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy uroczystości wzięli udział w zwiedzaniu wystaw Muzeum Archeologicznego z przewodnikiem, w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum pt. „Z pradziejów naszych przodków” oraz pt. „Wzornik peruwiański”. Zarówno zwiedzanie, jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie w Ogrodzie Muzeum odbyła się dwugodzinna zabawa. Był to czas spotkań, wymiany wrażeń i doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi, pracownikami małopolskich powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Uczestnicy, a przede wszystkim rodziny i dzieci miały okazję przy pięknej pogodzie w urokliwym zakątku centrum Krakowa podczas radosnej, wspólnej zabawy kreatywnie spędzić czas.


bez__tytu__u

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Kopia_bez__tytu__u

Patronat medialny


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl