Załaduj kalendarz
2012-11-06

Małopolscy Pracownicy Socjalni Roku 2012– wyłonieni

W dniu dzisiejszym w Teatrze Bagatela w Krakowie odbyło się seminarium naukowe „Wyzwania współczesnej pracy socjalnej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Podczas seminarium poruszono aktualne kwestie społeczne, a także omówiono możliwości zastosowania superwizji w pracy jako metodzie pomocy pracownikom socjalnym, często doświadczającym trudnych, stresujących sytuacji w kontaktach z podopiecznymi. Ważnym punktem konferencji były wyniki konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2012”.

Małopolskim Pracownikiem Socjalnym roku 2012 w pierwszej grupie (czyli pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) został Pan Rafał Basista - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, natomiast wyróżnienie w tej samej  kategorii otrzymała Pani Maria Pawłowicz, również zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

Tytuł „Małopolskiego Pracownika Socjalnego roku 2012” wśród pracowników socjalnych domów pomocy społecznej otrzymała Pani Beata Boho zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5, natomiast wyróżnienie przypadło Pani Małgorzacie Brajner - Sojka z Domu Pomocy Społecznej w Czernej.

Laureatom nagrody wręczali Pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS oraz Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego.


Sponsorami nagród byli:

Laboratorium Cogito Sp. z o.o.- przedsiębiorstwo społeczne dla osób chorujących psychicznie, inicjujące także programy szkoleniowo- stażowe dla beneficjentów oraz programy na rzecz edukacji społecznej, której celem jest ograniczenie procesu naznaczania społecznego chorujących psychicznie w miejscu pracy. W dniu 11 października 2012 roku firma uzyskała tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2012 roku nadawany przez Kapitułę przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie."

Ośrodek Edukacyjno- Wydawniczego „Koga”. Ośrodek „Koga” świadczy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Do współpracy zaprasza wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, uczyć się ciągle czegoś nowego.  Ośrodek prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kursy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nagrody dla osób wyróżnionych zasponsorował Teatr Bagatela

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl