Załaduj kalendarz
2016-05-31

MAŁOPOLSKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dnia 30 maja 2016 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Dziecko w rodzinie zastępczej – wielokierunkowość oddziaływań systemu pieczy zastępczej” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
„Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, obywatelem, pracodawcą, ale czekać trzeba. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę …” Janusz Korczak

Konferencja była inicjatywą towarzyszącą obchodom Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Wydarzenie to w roku bieżącym było okazją do wspólnego spotkania kadr systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz przedstawicieli środowiska rodzinnej pieczy zastępczej
i rodzin adopcyjnych.

W trakcie konferencji podjęto dyskusję na temat sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz roli jaką rodzina zastępcza odgrywa w życiu dziecka. Całość rozważań wskazywała na znaczenie rodziny zastępczej, jej funkcji wspierającej w kontekście trudności rodziny biologicznej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, towarzyszeniu dziecku w okresie dorastania oraz rolę  rodziny zastępczej w procesie przysposobienia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przywitała wszystkich zebranych. Pani Dyrektor podkreśliła, iż rodzina, niezależnie biologiczna, adopcyjna, czy zastępcza odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, a współpraca kadr ma na celu dobro dziecka i zapewnienie mu środowiska rodzinnego odpowiedniego do jego potrzeb. Zebranych gości przywitał również przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW.

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Izabela Krasiejko zaprezentowała rekomendacje dotyczące prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem w kontekście projektu kodeksu etycznego rodzicielstwa zastępczego oraz oceny realizacji i postulatów zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pani Urszula Turyna, z Ośrodka Psychoterapii „Mały Książe” omówiła szeroką problematykę związaną z trudnościami wynikającymi z dorastania dziecka. Jako najważniejsze w procesie wychowawczym wskazała wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, szczególnie istotne w sytuacji przebywania w rodzinie zastępczej. Omówiła także możliwe sposoby unikania poczucia bezwartościowości, a także jak uzyskać poziom zadowalającego dialogu z nastolatkiem.

W ostatnim wystąpieniu Pani Jolanta Piesiewicz - Miłek z Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu ukazała problematykę umieszczania dziecka w pieczy zastępczej jako etapu procesu przysposobienia. Wskazała na istotę współpracy rodziny zastępczej z rodziną przysposabiającą, szczególnie w sytuacji przygotowania dziecka do zmiany środowiska rodzinnego.

Druga część obchodów Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęła się uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu „Moja rodzina - historia pędzlem i piórem opowiedziana”.

Ta część zgromadziła w gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe i zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) oraz rodziny adopcyjne, które wzięły czynny udział w konkursie.

Wręczenia nagród dla nagrodzonych i wyróżnionych oraz dyplomów i upominków dla uczestników konkursu dokonały:  Przewodnicząca Kapituły Konkursowej Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Pani Urszula Turyna i Pani Edyta Sokoła – Członkowie Kapituły Konkursowej.

Laureaci konkursu opowiedzieli o swoich pracach zainspirowani przez kilkuletnią dziewczynkę - jedną z najmłodszych uczestniczek konkursu.

Wśród nagrodzonych w kategorii I – rodzinna praca literacka:

I nagroda:

Państwo Teresa Mrożek, Jan Borowy, Sebastian Staszko, Szymon Staszko, Sławomir Konieczko z Rabki Zdroju,

za pracę pt. „Czym zakończyło się poszukiwanie małego misia?” – za oryginalne, alegoryczne ujęcie tematyki pieczy zastępczej, za wyobraźnię i poruszającą historię ze szczęśliwym zakończeniem

Nagroda specjalna:

Praca indywidualna Pani Lidii Korcala z Krakowa pt. „Elf Lars i Mama Marcelina” – za wprowadzenie odbiorców w baśniowy świat, w którym pomimo dramatycznych wydarzeń możliwe jest osiągnięcie harmonii i szczęścia.

II i III miejsce w kategorii prace rodzinne Kapituła Konkursu postanowiła przyznać rodzinnym pracom plastycznym także nadesłanym do konkursu:

II nagroda:

Państwo Bożena i Krzysztof Tarach, Jakub Tarach, Jan Paos, z Krakowa, za pracę plastyczną pt. „Moja Rodzina” – za wspólne przygotowanie pracy przez całą rodzinę, niezwykły pomysł i bogactwo przekazu.

III nagroda:

Panie Arlena Adamaszek, Kornelia Jakóbik z powiatu chrzanowskiego, za pracę plastyczną pt. „Moja Rodzina” – za oryginalne ujęcie tematu, bogactwo zastosowanej techniki wykonania oraz radosne przesłanie

Wyróżnienia za rodzinne prace plastyczne otrzymali:

Panie Sandra Laskowska i Samanta Laskowska z Krakowa, za pracę pt. „Rodzina kontra zło” oraz Weronika Wejdman, Sonia Kudlik, Kamil Wejdman z Krakowa, za pracę pt. „Rodzinna Miłość”.

Nagrody w kategorii II – indywidualna praca plastyczna otrzymali:

I nagroda:

Aleksandra Kucia z Olkusza za pracę pt. „Ochrona rodziny” – za piękno wykonania, dojrzałość artystyczną i oryginalne, wielowątkowe ujęcie tematu

II nagroda:

Julia Dutkowska z Chrzanowa za pracę pt. „Moja rodzina i mój świat” – za umiejętność przekazania w małym formacie wielowątkowej historii życia rodziny.

III nagroda:

Adrianna Woźniak z Krakowa za pracę pt. „Moja rodzina - pokolenia” – za niecodzienny pomysł oraz trud włożony w wykonanie pracy.

Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Łukaszczyk z Poronina, za pracę pt. „Pociąg w stronę szczęścia”

Emilia Sanecka z Miechowa za pracę pt. „Mój dom, moja rodzina”.

Przedstawiciele instytucji pracujących z rodziną oraz dorośli członkowie rodzin mieli także możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez poszczególnych prelegentów.

W tym czasie najmłodsi uczestnicy wraz z przewodnikami zwiedzali ekspozycję Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – zapoznali się z niezwykle ciekawymi historiami o samolotach będących w zasobach Muzeum, a także mieli możliwość wejść w rolę załogi desantowej samolotu wojskowego.


Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom i zapraszamy do udziału 
w następnej jubileuszowej edycji konkursu!

logo_patronat_WM

Drukuj
  Prace nagrodzone w Konkursie "MOJA RODZINA - historia pędzlem i piórem opowiedziana"
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl