Załaduj kalendarz
2016-10-26

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych na konferencji "LIFE SCIENCE OPEN SPACE" 2016

20 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach otwartego forum współpracy i innowacji dla zdrowia i jakości życia Life Science Open Space 2016.

Wydarzenie to przyciągnęło panelistów i uczestników z całej Polski reprezentujących różne branże związane z medycyną, profilaktyką zdrowotną i nowoczesnymi technologiami. Ponieważ Life Science Open Space jest platformą współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki, trzeciego sektora i administracji – spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów i nawiązania dłuższych relacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i nawiązywali kontakty podczas czternastu, przebiegających symultanicznie sesji tematycznych, które obejmowały zagadnienia dotyczące aktywnego i zdrowego życia, srebrnej gospodarki, nowoczesnej diagnostyki, zdrowej żywności i żywienia, środowiskowych czynników zdrowia czy innowacyjnych rozwiązań medycznych.

W ramach forum swoją reprezentację miał również projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Wystąpienie przedstawicielki MIIS, Pani Anity Parszewskiej, w panelu dotyczącym srebrnej gospodarki spotkało się z pozytywnym odzewem. Także stoisko projektu, na którym przez cały dzień odbywały się spotkania informacyjno-konsultacyjne, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i prywatnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zaangażować się w unowocześnienie usług opiekuńczych.

Drukuj
Life Science Open Space
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl