Załaduj kalendarz
0000-00-00

Małopolski Katalog Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "My Seniorzy"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do II etapu tworzenia Małopolskiego Katalogu Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "My Seniorzy", obejmującego instytucje kultury Małopolski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przystępuje do II etapu tworzenia Małopolskiego Katalogu Inicjatyw na rzecz Seniorów pn. "My Seniorzy", obejmującego instytucje kultury Małopolski.
Celem przedsięwzięcia jest zebranie informacji o ważnych, ciekawych inicjatywach kierowanych do osób starszych, realizowanych w województwie małopolskim przez organizacje pozarządowe, lokalne samorządy, a także instytucje kulturalno – oświatowe. Po zebraniu materiału, planujemy opublikowanie danych o najciekawszych projektach na łamach strony internetowej ROPS.
Poprzez takie działanie, chcemy dać organizacjom wspierającym seniorów możliwość skorzystania ze sprawdzonych pomysłów innych. Tym, którzy chcieliby podjąć działania adresowane do osób starszych - możliwość wykorzystania inspiracji zawartych w Katalogu. Wymieniając się doświadczeniami będzie nam łatwiej realizować wspólne cele.
Zgłoszenie projektu/inicjatywy do budowanej bazy jest także promocją działań organizacji i możliwością nawiązania nowych kontaktów. Zebranie powyższych informacji w jednym miejscu da także starszym mieszkańcom regionu wiedzę na temat kierowanej do nich oferty.
W zakończonym niedawno, podobnym projekcie ogólnopolskim , małopolskie przedsięwzięcia były reprezentowane nie dość licznie. Wiemy, że ważnych projektów, adresowanych do osób starszych jest w naszym regionie wiele. Zaprezentujmy je!
Jeśli nasz pomysł podoba się Państwu zapraszamy do współpracy.

Załączamy przygotowaną przez nas ANKIETĘ.
Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie i odesłanie na adres ROPS (lub e-mail: diagnoza@rops.krakow.pl) w terminie do 30 marca 2005 r.

W ankietach prosimy ująć projekty już zrealizowane (maksymalnie 3). W przypadku zgłaszania więcej niż jednej inicjatywy (projektu) prosimy o wypełnienie odpowiedniej ilości ankiet: 1 projekt = 1 ANKIETA.

Prosimy o przekazanie tej informacji innym instytucjom kultury z Państwa terenu. Będziemy także wdzięczni za zgłaszanie kolejnych projektów w latach następnych.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl