Załaduj kalendarz
2012-09-17

Małopolski konkurs „Przeciw przemocy” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 września został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konkurs, który został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, miał na celu  promocję działań interdyscyplinarnych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym. Łącznie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 14 zgłoszeń.
Wnikliwej analizy nadesłanych projektów dokonała Kapituła Konkursu w składzie:
Przewodniczący:
Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Członkowie:
Izabela Dobkowska – Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Danuta Noszka – Leśniewska – Koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Katarzyna Łach – Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dorota Bogusz – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Iwona Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie
Katarzyna Wojtanowicz – Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Biorąc pod uwagę spełnienie wymagań formalnych oraz zwracając szczególną uwagę
na celowość realizacji projektu i jego innowacyjność, Kapituła Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw przemocy” pierwszą nagrodę przyznano Powiatowi Myślenickiemu .

W kategorii na najlepsze działanie gminne „Przeciw przemocy” I miejsce zajęły Miasto i Gmina Kraków oraz Gmina Babice.
II miejsce przyznano Gminie Andrychów,
III miejsce Gminie Czernichów.


Kapituła Konkursu postanowiła także przyznać wyróżnienia:
W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” dla Powiatu Krakowskiego.
W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” dla Miasta i Gminy Wieliczka, Gminy Zabierzów oraz Gminy Wielka Wieś.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszym sukcesów!
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl