Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Listopad 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2015-02-18

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej najlepszą inwestycją w człowieka 2014

Projekt „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I” otrzymał wyróżnienie specjalne w ogólnopolskim konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014”.

Ogłoszono już wyniki VIII edycji konkursu „Dobre Praktyki EFS”, organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Do konkursu zakwalifikowano 86 zgłoszeń, spośród których 3 projekty zostały nagrodzone, a 3 otrzymały wyróżnienia specjalne. Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” zdobył wyróżnienie specjalne, a tym samym tytuł: „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”, w kategorii projekty zgłoszone przez projektodawców. Statuetka oraz dyplom zostaną odebrane podczas uroczystej gali wręczania nagród, która planowana jest na 6 marca 2015 r. w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs „Dobre Praktyki EFS 2014” jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia. Jego ideą jest wskazanie oraz nagrodzenie wyróżniających się projektów. Konkurs przyczynia się do promocji projektów pokazując, w jaki sposób środki EFS trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Nagrodzenie najlepszych z nich ma za zadanie także upowszechnić wiedzę na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, promowanie Programu Kapitał Ludzki oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce.

Przesłane zgłoszenia poddano dwustopniowej ocenie. Projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, w którym zasiadali przedstawiciele Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, Instytucji Zarządzającej PO KL, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS. W konkursie brano pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl