Załaduj kalendarz
2007-09-13

Nabór do II edycji Szkoły Menedżera Projektu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie działający przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych zaprasza projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego do wzięcia udziału w II edycji Szkoły Menedżera Projektu Społecznego
Oferta skierowana jest do osób o poziomie minimum średnio zaawansowanym w zakresie przygotowywania i realizacji projektów EFS. Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może zgłosić swoją kandydaturę poprzez przesłanie CV oraz wypełnionego formularza na adres t.otko@iss.krakow.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 18 września 2007r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na  rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie 24 - 26 września br.
 
Program II edycji Szkoły Menedżera Projektu Społecznego:
  • Zarządzanie cyklem projektu  (3-5 października)
  • Realizacja projektu partnerskiego finansowanego z EFS (18-19 października)
  • Efektywny projekt - jak skutecznie badać potrzeby beneficjentów ostatecznych oraz  monitoring i ewaluacja w projektach społecznych (18-19 października)
  • Promocja projektów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem EFS(23 października)
  • Skuteczne zarządzanie zespołem projektowym  (29-30 października)
  
Wszystkie formy oferowanego wsparcia  mają charakter bezpłatny. Regionalny Ośrodek EFS nie zwraca kosztów przejazdu i noclegu. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Otko, tel: (012) 421-83-40, e-mail: t.otko@iss.krakow.pl
 
Więcej informacji na temat warunków udziału w Szkole i formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.krakow.roefs.pl/Download/exeDefault/
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl