Załaduj kalendarz
2014-01-29

Nabór pielęgniarek na kurs kwalifikacyjny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 29 stycznia 2014 r. nabór pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Nabór jest prowadzony w okresie od 29 stycznia do 12 lutego 2014 r.

Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego może zostać osoba:

a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jako pielęgniarka/pielęgniarz w domu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję publiczną lub non-profit;

b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki;

c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza zgodnie z obowiązującymi wymogami;

d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;

e) posiadająca co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie;

f) która złoży wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą III Komponentu Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu- tel. tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728431380 lub mail: ekubacka@rops.krakow.pl

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl