Załaduj kalendarz
2020-08-21

Nabór wniosków o grant - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny, o wartości 55 mln zł, przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego to szeroki wachlarz oferowanego wsparcia, złożony z modułów obejmujących obszary szczególnie ważne w działalności placówek wspomagających lub zabezpieczających osoby najbardziej potrzebujące.

Dziś (21 sierpnia) rozpoczyna się nabór wniosków o grant w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami koronawirusa.

W ramach zadania rozdysponowane zostanie niemal 8 mln zł w formie grantów dla JST, które zostaną przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub miejsc czasowego pobytu tych osób poza placówką. Środki będzie można przeznaczyć również na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców i personelu placówek z otoczeniem,w szczególności z rodziną.

O grant mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz miasta na prawach powiatu. W ramach oferowanego wsparcia nie jest wymagany wkład własny. Nabór trwa od 21.08.2020 do 09.09.2020 roku.

Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o granty znajdą Państwo na stronie internetowej www.rops.krakow.pl, w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl