Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2019-08-19

NABÓR ZAKOŃCZONY: Szkolenie pn. „Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek OSWRiPZ w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek)

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTEK SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH
(w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy
i pielęgniarek)

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzina w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Zadania sądów i kuratorów.

3. Zadania jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

4. Wymiary współpracy sądów, kuratorów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

5. Zagadnienia dotyczące odebrania dziecka z rodziny.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

24 września 2019, Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12.

25 września 2019., ul. Bernardyńska 3 w Krakowie, w sali szkoleniowej Spółdzielni Socjalnej Równość w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

SZKOLENIE JEDNODNIOWE - W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PROSIMY O WSKAZANIE JEDNEGO Z POWYŻSZYCH TERMINÓW.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru  do dnia 26 sierpnia 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnejm i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Dodatkowo informujemy, iż podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę zgłoszenia Kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie do dnia 6 września.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej” >> https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-zadania-sadow-kuratorow-sadowych-oraz-jednostek-oswripz-w-swietle-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego-381.html

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl