Załaduj kalendarz
0000-00-00

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do wzięcia udziału w I edycji Nagrody Kryształy Soli.W konkursie mogą brać udział:- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.- Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego Kategorie nagród:
POLITYKA SPOŁECZNA
KULTURA
EDUKACJA i NAUKA
SPORT, REKREACJA, ZDROWIE, TURYSTYKA
ROZWÓJ GOSPODARCZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY
OBYWATEL I PRAWO
EKOLOGIA
Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci każdej kategorii otrzymują statuetkę "Kryształy Soli". Wśród Laureatów wybrana zostanie organizacja, która uhonorowana zostanie nagrodą Grand Prix.
Więcej informacji uzyskają państwo pod numerem telefonu 012/ 29 90 762 oraz na stronie www. malopolskie. p
Kontakt mailowy: ngo @ malopolska.mw.gov.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl