Załaduj kalendarz
2012-11-05

(Nie)czekając na starość – Małopolski Kongres Polityki Społecznej

W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się Małopolski Kongres Polityki Społecznej pn. (Nie)czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian. Podczas tych dwóch dni odbędą się liczne prelekcje oraz panele dyskusyjne, których tematyka koncentrować się będzie na zagadnieniach aktywizacji społecznej seniorów, zmieniających się potrzeb dotyczących opieki nad osobami starszymi oraz strategicznego podejścia polityk publicznych do rozwiązywania problemów wynikających ze zmian demograficznych.
Kongres jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed szeroko pojętą polityką społeczną w odniesieniu do osób starszych.Zależy nam przede wszystkim, aby w gronie ekspertów oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, porozmawiać o wyzwaniach zmieniającej się rzeczywistości, ale także otworzyć się na potrzeby coraz liczniejszej grupy seniorów – mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W trakcie tych dwóch dni Kongresu będzie można wysłuchać prelekcji wielu znamienitych gości ze świata nauki i polityki. Swój udział zapowiedzieli m.in. Pan Władysław Kosiniak –Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani prof. Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP.

Zachęcamy również ludzi młodych do aktywnego włączenia się w dialog na temat starzenia i starości, gdyż prognozy demograficzne nieubłagalnie wskazują, iż w perspektywie roku 2030 liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie w Małopolsce o prawie ćwierć miliona i osiągnie 23,8% ogółu populacji. Rodzi to ogromne wyzwania, stojące nie tylko przed sektorem pomocy społecznej, a także osobami prywatnymi i ich rodzinami. Aby skutecznie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby już teraz należy zaplanować oraz zacząć wdrażać adekwatne działania, uwzględniające nowe warunki demograficzne.
Konferencje odbędą się w dniach 15 – 16 listopada br. w Krakowie w Hotelu Swing przy ul. Dobrego Pasterza 124. Wstęp na wszystkie konferencje jest bezpłatny.

Kongres honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Kongres organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” (PO KL, Poddziałanie 7.1.3). W trakcie drugiego dnia Kongresu będzie miała również miejsce konferencja otwierająca projekt Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem dofinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/formularz do dnia 12 listopada 2012 r. lub telefonicznie 12 639-17-01

PROGRAM
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl