Załaduj kalendarz
2012-06-22

Nowe projekty - nowe możliwości

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, realizatorzy projektów systemowych w ramach priorytetu VII PO KL oraz eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie spotkali się dziś podczas konferencji „Nowe projekty – zasady i możliwości naboru”. Spotkanie dotyczyło możliwości aplikowania o środki unijne pozwalające na kontynuację realizowanych przez małopolskie ośrodki pomocy społecznej projektów systemowych.
Rozpoczynając konferencję zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pan Rafał Barański, mówił o możliwościach jakie niesie wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla województwa małopolskiego. Zwracał też uwagę, iż to kilkuletnie doświadczenie jednostek pomocy społecznej w przygotowaniu programów aktywizujących osoby wykluczone społecznie, jest podstawą, aby rozwijać i kontynuować realizację projektów systemowych z korzyścią dla mieszkańców Małopolski.


 

 

 

O najczęściej pojawiających się błędach w projektach oraz tym jak ich uniknąć, informowali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Przedstawiono również zalecenia odnośnie naboru i realizacji.

Przykłady dobrych praktyk w projektach systemowych, które dotyczyły aktywizacji społeczności lokalnej, zaprezentowała Pani Barbara Kowalczyk - ekspert w zakresie realizacji programów pomocy i integracji społecznej.

Członkowie zespołu doradczego w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawili uczestnikom konferencji szeroki zakres tematyczny konsultacji wspierających przygotowanie nowych wniosków. Obejmą one zarówno działania integracji społecznej, ewaluacji, promocji, jak i część finansową projektu.

Wszystkie prezentacje wskazywały korzyści płynące z dotychczasowych działań w ramach projektów systemowych oraz warunki jakie należy spełnić, aby je kontynuować.


Lata 2013 i 2014 będą przynosić dalsze pozytywne zmiany społeczne dla Małopolski. Przygotowując nowe programy aktywizujące warto mieć na uwadze ich szczególną misję wzmacniania potencjału intelektualnego i zawodowego Małopolan, który długofalowo będzie miał istotny wpływ dla rozwoju całego regionu.

Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Na stronie www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl znajdują się prezentacje do pobrania

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl