Załaduj kalendarz
2006-06-21

Nowy Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

MPiPS przystąpiło do wdrażania programu „Operacyjne  wsparcie inicjatyw gminnych samorządów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Konkursu EFS - Działanie 1.5”
Nowy Program, adresowany do jednostek samorządu gminnego, nakierowany jest na rozwijanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w szczególności na:
  • Szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększenia samodzielności
  • Współfinansowanie tworzenia i działalności CIS – przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (w szczególności na obszarach wiejskich i restrukturyzowanych)
  • Wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach CIS
  • Pomoc w zorganizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe
 
Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 022-661-12-74 lub drogą mailową: paulina.chodyra@mps.gov.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl