Załaduj kalendarz
2018-01-31

O ekonomii społecznej w szkołach ponadgimnazjalnych

1 lutego rozpoczynamy akcję edukacyjną dotyczącą przedsiębiorczości społecznej, skierowaną do małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.

„Chłopska Szkoła Biznesu”, bo tak nazywa się realizowana od siedmiu lat akcja, polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia przedsiębiorczości społecznej jako alternatywy dla klasycznych przedsiębiorstw i jest realizowana z wykorzystaniem gry planszowej.

Zaproponowany przez nas program zajęć obejmuje 2 godziny lekcyjne i składa się z następujących elementów:
1) rozgrywki Chłopska Szkoła Biznesu, która ma na celu przybliżenie uczniom mechanizmów wolnego rynku, a także stanowi praktyczną edukację na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych graczy;
2) rozgrywki Chłopska Ekonomia Społeczna, ukazującej różnice pomiędzy klasycznymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami społecznymi;
3) dyskusji na temat zasad działania przedsiębiorstw społecznych.

Do tej pory akcja swoim zasięgiem objęła 3 522 uczniów oraz 137 małopolskich szkół. W tym roku zajęcia zostaną przeprowadzone w trzydziestu szkołach, które odpowiedziały na nasze zaproszenie.

Finał akcji, który zgromadzi wszystkich laureatów szkolnych rozgrywek, został zaplanowany w pierwszej połowie kwietnia.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl