Załaduj kalendarz
2019-04-15

O rynku pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Współpraca organizacji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową ze środowiskiem pracodawców oraz instytucjami rynku pracy - to główne tematy, które zostały poruszone podczas konferencji – „Ukryte zasoby rynku pracy”. Wydarzenie było już trzecim z cyklu corocznych spotkań małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, które są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W konferencji, która odbyła się w Centrum Nowe Herbewo, wzięła udział Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

"Stopa bezrobocia w Małopolsce jest coraz niższa. Na koniec lutego wynosiła 4,9 proc., co w ogólnopolskim rankingu plasowało nasz region na trzecim miejscu podium. Ten optymistyczny prognostyk nie oznacza jednak, że bezrobocie nas nie dotyczy. Naszym zadaniem jest tworzyć nowe miejsca pracy, które są szansą dla poszukujących innego zajęcia czy chcących się przebranżowić. Co więcej, poprzez monitoring rynku pracy i współpracę z pracodawcami i instytucjami chcemy aktywizować tych, którzy aktualnie borykają się z bezrobociem" - mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dyskusję zainaugurowało wystąpienie Kamila Bobka, zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podjął on temat znaczenia centrów i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej w systemie wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W programie konferencji znalazły się także m.in. panele ekspertów z udziałem przedstawicieli spółdzielni socjalnych, pracodawców oraz jednostek reintegracyjnych poświęcone tworzeniu nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Podczas wydarzenia zainteresowani mogli poznać również przykłady istniejącej już współpracy podmiotów ekonomii społecznej i biznesu. Spotkanie podsumowała prelekcja na temat zasad komunikacji i kształtowania pozytywnego wizerunku CIS, KIS, WTZ i ZAZ w relacjach ze środowiskiem pracodawców z otwartego rynku pracy.

Konferencji towarzyszyła promocja publikacji ROPS w Krakowie prezentująca dobre praktyki funkcjonowania małopolskich CIS, KIS, WTZ i ZAZ pt. "Ukryte zasoby rynku pracy. Potencjał współpracy jednostek reintegracyjnych w obszarze zatrudnienia".

Konferencja „Ukryte zasoby rynku pracy” była elementem projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczególny nacisk w projekcie został położony na stworzenie platformy współpracy różnych kategorii podmiotów ekonomii społecznej, animowanie współpracy międzysektorowej z przedstawicielami biznesu, nauki i samorządu lokalnego oraz promowanie pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Drukuj
ukryte zasoby rynku pracy
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl