Załaduj kalendarz
2010-12-09

Obywatelski System Doradztwa Prawnego

Obywatelski System Doradztwa Prawnego rozpoczyna swoje funkcjonowanie. W ramach niego powstało wydawnictwo "Adwokat Rodzinny" (miesięcznik) oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego- KOIiDP.
Zostal juz uruchomiony system korespondencyjnej, bezpłatnej informacji i porad prawnych dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem społecznym, bezrobotnych, ofiar przestępstw etc. Informacje o systemie można znaleść na stronie interentowej www.uniaeuropejska.net.pl

Od 1 stycznia 2011 r. rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego natomiast już na początku grudnia ukaże się pierwszy numer miesięcznika "Adwokat Rodzinny", który jest adresowany do instytucji pomagających rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na podanej powyżej stronie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl