Załaduj kalendarz
2017-03-17

Ocena zasobów pomocy społecznej - edycja 2016/2017. Regionalne wytyczne do wypełniania formularza

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Mamy nadzieję, że zapoznanie się z dokumentami ułatwi i przyspieszy gromadzenie danych, którymi należy zasilić internetowy formularz OZPS w CAS.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Do dnia 30 kwietnia ocena winna być przedstawiona radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się formularz przygotowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej, który pełni funkcję narzędzia oceny oraz objaśnienia do jego wypełniania.

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS, które są uzupełnieniem objaśnień umieszczonych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS edycja 2016/2017 do pobrania tutaj.

Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza OZPS edycja 2016/2017 do pobrania tutaj.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl