Załaduj kalendarz
2019-11-13

Oddaj swój głos w plebiscycie publiczności MLPS 2019!

Do 4 grudnia można głosować w internetowym plebiscycie Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019. Plebiscyt pomoże wyłonić Laureata w kategorii Nagroda Publiczności.


Strona, na której odbywa się głosowanie jest dostępna pod adresem:

www.mlps-glosowanie.pl


Na kogo można głosować? W plebiscycie bierze udział dziesięciu finalistów Konkursu. Wśród nich:

Spółdzielnia Socjalna "Kobierzyn"

Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN powstała przy udziale dwóch osób prawnych: Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Misją Spółdzielni jest wsparcie osób niepełnosprawnych, borykających się z problemami psychicznymi, umożliwienie im powrotu do aktywnego życia poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy. Spółdzielnia zajmuje się m.in. zakładaniem ogrodów i rabat, produkcją i sprzedażą rozsad z własnej szklarni, a także utrzymaniem czystości i prowadzeniem lokalu gastronomicznego „Tymiankowo”.

KLIKA Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia Socjalna Klika została założona przez osoby niepełnosprawne, które po zakończeniu uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej postanowiły stworzyć dla siebie miejsca pracy, z pomocą Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”. Spółdzielnia, w ramach działalności gospodarczej skupia się na trzech branżach: produkcji wyrobów ceramicznych takich jak anioły czy ozdobne patery, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz produkowaniu i sprzedaży podpałek do grilla. Dodatkowo spółdzielnia prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza"

Spółdzielnia Socjalna Serce Pogórza to podmiot, który powstał z inicjatywy uczestników projektu podnoszącego kompetencje zawodowe pn. „Czas na aktywność”, realizowanego przez GOPS w Zakliczynie. Głównym trzonem działalności spółdzielni są usługi cateringowe, adresowane zarówno do osób fizycznych, jak i firm. To, co charakterystyczne dla tego podmiotu to bazowanie na lokalnych produktach i przepisach. Spółdzielnia podejmuje bowiem działania budowania marki produktów z wykorzystaniem Fasoli Piękny Jaś poprzez np. produkcję fasolowych wyrobów garmażeryjnych. W ofercie Spółdzielni jest także doradztwo zawodowe oraz warsztaty z zakresu ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie

Spółdzielnia Socjalna Równość została powołana przez osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie oraz osoby bezrobotne, które chciały stworzyć sobie miejsca pracy. Spółdzielnia realizuje swoje cele na kilku płaszczyznach: gastronomii, cateringu, szkoleń – wizyt studyjnych. Na terenie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi dwa lokale: Kawiarenkę „Film Caffe” oraz studencki bufet „Wawelskie Bistro”. Na uwagę zasługują także działania edukacyjne i organizacja praktyk i staży dla studentów kierunków społecznych UPJP2, UJ, UEK, UP.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis została powołana w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Działalność Fundacji polega na obsłudze zniczomatów – samoobsługowych maszyn umożliwiających zakup zniczy bądź wkładów. Działalność społeczna natomiast koncentruje się na wspieraniu środowiska osób niesłyszących w różnych sferach życia: edukacyjnej, zawodowej czy kulturalnej.

Spółdzielnia Socjalna APACZE

Spółdzielnia Socjalna APACZE została założona, aby tworzyć miejsca pracy dla niepełnosprawnych osób z Zespołem Downa. Spółdzielnia znalazła niszę rynkową, którą wypełnia oferując usługi szeroko rozumianego konfekcjonowania kosmetyków w małe opakowania – saszetki jednorazowego użycia. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Spółdzielni na rzecz integrowania osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, mająca na celu przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Food & Life Przedsiębiorstwo Społeczne

Spółka FOOD&LIFE powstała z inicjatywy osób fizycznych, które chcąc połączyć pomoc innym i zamiłowanie do dobrej kuchni postanowiły założyć przedsiębiorstwo społeczne. Spółka koncentruje się na zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Trzonem działalności są usługi gastronomiczne, świadczone zarówno w lokalach stacjonarnych, jak i za pomocą foodtrucka wykorzystywanego np. trakcie imprez masowych. Przedsiębiorstwo koncentruje się także na prowadzeniu warsztatów, szkoleń czy prelekcji służących włączeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Cześć

Stowarzyszenie Cześć prowadzące Ambasadę Kreatywności to przedsiębiorstwo powstałe z myślą o długotrwale bezrobotnych mieszkańcach Chrzanowa. Poprzez prowadzenie herbaciarni oraz organizację różnorodnych warsztatów i spotkań, Stowarzyszenie stara się angażować lokalną społeczność w oddolne inicjatywy, tym samym budując potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi również projekty nakierowane na współpracę i sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych.

Fundacja Pomagam Niewidomym Władysława Lorka

Fundacja „Pomagam Niewidomym” Władysława Lorka prowadzi przedsiębiorstwo społeczne z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w tym osobach niewidomych lub słabo widzących. Działalność opiera się na świadczeniu usług masażu i rehabilitacji np. z wykorzystaniem światłoterapii czy stymulacji elektromagnetycznej. Fundacja podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację i integrację osób niewidomych poprzez organizowanie spotkań i wypoczynku dla swoich podopiecznych.

Spółdzielnia Socjalna MAŁOPOLANIN

Spółdzielnia Socjalna MAŁOPOLANIN powstała przy udziale dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ” oraz Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich ,,Źródełko”. Większość pracowników tego podmiotu to osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia prowadzi sprzedaż produktów lokalnych w foodtracku, oferuje rękodzieło wytwarzane przez osoby niepełnosprawne we współpracy ze środowiskowymi domami pomocy społecznej i warsztatami terapii zajęciowej oraz realizuje usługi opiekuńcze. 

Plebiscyt_publicznosci

Jak głosować?

Wchodzimy na stronę: http://www.mlps-glosowanie.pl/ i klikamy na naszego faworyta.

Możemy oddać tylko jeden głos na dobę, więc zapraszamy do głosowania rodzinę, przyjaciół, znajomych i naszych klientów. Powtarzamy tę czynność codziennie, aż do 4 grudnia! 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl