Załaduj kalendarz
2014-07-22

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Projektu "Pierwszy dzwonek"

Zamieszczone poniżej odpowiedzi mają charakter pomocniczy i nie stanowią wiążącej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Gminy przystępujące do realizacji Projektu „Pierwszy dzwonek” samodzielnie podejmują decyzje w zakresie trybu przyznania wsparcia osobom uprawnionym, a także wszelkich kwestii proceduralnych z tym związanych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Projektu „Pierwszy dzwonek”

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl