Załaduj kalendarz
2018-08-17

Ogłaszamy nabór na seminarium dedykowane pracownikom socjalnym

Zapraszamy serdecznie pracowników socjalnych do udziału w seminarium pn. „Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania planu wsparcia”

Seminarium pn. „Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania planu wsparcia” odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00,
w Krakowie ul. Lubelska 23 sala nr 201.(siedziba Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SEMINARIUM:

1. Podstawowe zagadnienia: używanie szkodliwe, uzależnienie i jego kryteria, mechanizmy choroby.

2. Jak prowadzić rozmowę z osobą uzależnioną?

3. Praca własna nad kontaktem z osobą uzależnioną.

4. Praca z osobą niechętną do zmian z uwzględnieniem mechanizmów uzależnienia utrudniających podjęcie pracy terapeutycznej.

5. Przykładowe metody pracy z osobą uzależnioną m. in. Redukcja szkód, Metoda doceniania, Interwencja kryzysowa.

6. Prowadzenie rozmowy z rodziną/osobami znaczącymi dla osoby z problemem uzależnienia.

Prowadzący seminarium: Jarosław Bugaj – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca-trener, superwizor pracy terapeutycznej i profilaktycznej; ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Pracownicy socjalni zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i klauzulą zgody na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz. 10:00.

Informację zwrotną do dnia 27 sierpnia 2018 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl