Załaduj kalendarz
2018-08-21

Ogłaszamy nabór na zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych pracujących z seniorami

Dwudniowe zajęcia warsztatowe pn. "Animator społeczny środowisk seniorskich" wraz z wizytą studyjną

Zapraszamy  na dwudniowe zajęcia warsztatowe pn. „Animator społeczny środowisk seniorskich”, które zakończone zostaną wizytą studyjną, podczas której zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie animacji.

Warsztat dedykowany jest pracownikom socjalnym pracującym na rzecz środowisk seniorów.

Zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach 14 i 21 września 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00, w Krakowie w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy
ul. Lubelskiej 23, w sali nr. 201. Termin wizyty studyjnej zostanie uzgodniony
z uczestnikami w trakcie warsztatu.

Udział w zajęciach warsztatowym jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Pracownicy socjalni zainteresowani udziałem w warsztacie i wizycie studyjnej proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl do dnia 5 września 2018 roku do godz. 10:00.

Informację zwrotną do dnia 7 września 2018 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium.

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SEMINARIUM:

1) Seniorzy w społeczności lokalnej;

2) Diagnozowanie potrzeb osób starszych i ewaluacja;

3) Organizacja czasu wolnego seniorów;

4) Budowanie pozytywnego wizerunku starości;

5) Komunikacja z osobami starszymi, w tym dialog międzypokoleniowy, grupami i instytucjami;

6) Rozwój organizacji seniorskich;

7) Projektowanie i finansowanie działań na rzecz osób starszych;

PROWADZĄCY:

Katarzyna Wala - etnografka, animatorka, badaczka jakościowa, specjalizuje się w badaniach typu design research; pełni funkcję Metodyczki ds. Badań i Ewaluacji w programie "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" (Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój); od wielu lat związanaz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, gdzie specjalizuje się w projektach skierowanych do osób starszych i starszych zależnych.

Bartłomiej Lis - doktor nauk społecznych (socjolog), animator kultury i edukator, koordynator projektów społecznych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu; badacz społeczny współpracującyz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę", ostatnio w ramach projektu "Generator Innowacji. Sieci wsparcia" (skierowany do seniorów zależnych i ich opiekunów); W CK Zamek, koordynuje senioralny projekt: "Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów".

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl