Załaduj kalendarz
2014-06-12

Ogłaszamy VIII Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2013"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2013 w VIII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2013”.

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tak jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,
- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2013 mogą zgłaszać przede wszystkim: 
organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2) i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl ( są również w załączeniu).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 8 października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce pod koniec października.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale polityki społecznej pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Senior Roku 2013

Regulamin Konkursu - załącznik nr 1

Regulamin Konkursu - załącznik nr 2

Regulamin Konkursu - załącznik nr 3


555


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl