Załaduj kalendarz
2012-01-27

Ogłoszenia o wyborze eksperta do opracowania wzoru wniosku aplikacyjnego wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zlecenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Instytucja Realizująca projekt Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) planuje zlecić realizację zadania pn. „Ekspert zewnętrzny wspierający Instytucję Realizującą w zakresie opracowania wzoru wniosku o dofinansowanie dla projektów inwestycyjno – szkoleniowych opracowywanych przez domy pomocy społecznej lub / i placówki opiekuńczo – wychowawcze działające w trybie całodobowym”.

Zainteresowanych realizacją niniejszego zlecenia, prosimy o przedstawienie CV oraz określenie kwoty za jaką może ono zostać zrealizowane. Na podstawie powyższych informacji zostanie wybrany ekspert, z którym zostanie podpisana umowa. Rodzaj umowy: tylko umowa cywilna. W celu jak najlepszego skalkulowania kwoty za jaką zlecenie może zostać wykonane w załączeniu umieszczono  szczegółowe informacje dotyczące zakresu zlecenia. Dokumenty zawierające kwotę za realizację zamówienia i CV proszę  przesłać e-mailem na adres biuro@rops.krakow.pl do dnia 03 lutego 2012 r. do godz. 16:00.
Zamawiający pragnie poinformować, iż podczas weryfikacji powyższych dokumentów będzie brał pod uwagę zarówno zaproponowaną kwotę jak i  doświadczenie  zleceniobiorcy.
Przewidywany okres realizacji zlecenia: 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy-zlecenia oraz przekazania dokumentacji.

Załącznik nr 1. Kryteria merytoryczne

Załącznik nr 2. Kryteria formalne

Załącznik nr 3. Wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 4. Matryca logiczna
 
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl