Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2018-08-01

Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Poznaniu w dniach 28–29 sierpnia br.

Osobami uprawnionymi do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w wizycie studyjnej są:

- eksperci z Zespołu ds. opracowania modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- przedstawiciele gmin województwa małopolskiego, które zgłosiły wolę udziału w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego opracowanego w ramach projektu;

- inne osoby uczestniczące w opracowywaniu w ramach projektu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nabór jest prowadzony w okresie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków lub przesłać po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej: sami-dzielni@rops.krakow.pl

O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu.

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem ds. Projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, tel. 12 422 06 36 wew. 39; email: sami-dzielni@rops.krakow.pl


Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

SAMI__1

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl