Załaduj kalendarz
2018-10-22

Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Austrii planowanej w dniach 6-8 listopada br. (termin realizacji wizyty może ulec zmianie).

Osobami uprawnionymi do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w wizycie studyjnej są:

- eksperci z Zespołu ds. opracowania modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- przedstawiciele gmin województwa małopolskiego rekomendowanych w grupie podstawowej lub rezerwowej do udziału w testowaniu modelu mieszkań wspomaganych opracowywanego w ramach projektu;

- inne osoby uczestniczące w opracowywaniu w ramach projektu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Nabór jest prowadzony w okresie od 22 października do 26 października 2018 r. do godz. 13.00.


Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków lub przesłać po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej: sami-dzielni@rops.krakow.pl


O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu.


Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem ds. Projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32,
tel. 12 422 06 36 wew. 39; email: sami-dzielni@rops.krakow.plZałączniki:

- Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”


- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ


- Informacje o podmiotach planowanych do zapoznania podczas wizyty studyjnej w Austr
ii


- Wykaz gmin województwa małopolskiego rekomendowanych w grupie podstawowej lub rezerwowej do udziału w pilotażu modelu mieszkań wspomaganych opracowywanego w ramach projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

FE_POWER_poziom_pl_1_rgb

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl