Załaduj kalendarz
2007-06-06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „referent ds. zabezpieczenia społecznego”, miejsce pracy Oświęcim - nr ref. ROPS/110-4/07 Stanowisko referent ds. zabezpieczenia społecznego do dnia 25.06.2007r.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane),
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 •  znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność,
 •  umiejętność organizowania pracy własnej,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku wniosków złożonych w Polsce (przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),
 •  współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
 • Wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 • referencje na życzenie.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 25.06.2007r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593 ze zm"
Wymagane dokumenty proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl