Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2007-10-30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „referent ds. zabezpieczenia społecznego”- miejsce pracy Kraków - nr ref. ROPS/110-11/07

Stanowisko referent ds. zabezpieczenia społecznego do dnia 09.11.2007r.


Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze),
• znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),

 

Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• znajomość przepisów z zakresu świadczeń rodzinnych,
• wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,

• doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku wniosków złożonych w Polsce (przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji),
•  współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi UE w celu uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji na podstawie prawa polskiego,
• wypełnianie formularzy nadesłanych przez instytucje zagraniczne w związku z wszczęciem procedury o przyznanie świadczeń rodzinnych w jednym z państw UE.
• przygotowanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.

 

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 09.11.2007r. /data wpływu/.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.                                 Zachęcamy również do składnia ofert osoby niepełnosprawne.
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.                          Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl