Załaduj kalendarz
2011-08-02

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt systemowy Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej , w ramach zadania 7 Dotacje i wsparcie pomostowe, w dniu 2 sierpnia 2011 r. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami wypełniony elektronicznie w języku polskim należy złożyć w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestników projektu (grupę inicjatywną) lub/i spółdzielnię socjalną w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, I piętro Sekretariat. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia  2011 r. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z regulaminem, każdy wniosek podlega ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosku. O wynikach oceny formalnej zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych od jej zakończenia.

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy wniosku w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej, za którą będzie odpowiedzialna Komisja Oceny Wniosków złożona z niezależnych specjalistów z zakresu przedsiębiorczości.

Wzory dokumentów aplikacyjnych w formie edytowalnej, znajdą Państwo TUTAJ.

Zastrzegamy możliwość aktualizacji dokumentów, wynikających ze zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl