Załaduj kalendarz
0000-00-00

Ogłoszenie o rekrutacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko
Księgowy - nr ref. ROPS/110-41/05 (drugi nabór)

Stanowisko księgowy do dnia 05.01.2006r.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (niewymagany staż pracy) lub średnie o profilu ogólnym/zawodowym kierunkowym przy minimum dwu letnim stażu pracy w księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości;
Wymagania dodatkowe:
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej;
 • ogólna znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej;
 • orientacja w zakresie rozliczeń funduszy pomocowych UE
 • obsługa komputera - pakiet MS Office, Internet;
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie księgowości projektu
 • Sprawozdawczość budżetowa Projektu
 • Obsługa programu księgowego „Budżet”
 • Obsługa programu Home Banking (elektroniczne przesyłanie przelewów)
 • Uczestniczenie w przygotowaniach procedur przetargowych
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 • referencje na życzenie.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 05.01.2006r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm
Wymagane dokumenty proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem. Drukuj

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl